رفتن به محتوای اصلی
x

کابران گرامی

جهت استفاده از سیستم کلاستر محاسباتی، راهنماهای زیر را مطالعه نمائید.

همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به خدمات پشتیبانی در رابطه با کلاستر محاسباتی

می توانید از طریق گروه زیر در پیام رسان بله با پرسنل فنی و پشتیبانی مرکز در ارتباط باشید.

ble.ir/join/M2M4ZTI3Nz

 

ورود به سیستم
راهنمای ورود به سیستم کلاستر
دستورات
راهنمای دستورات مورد نیاز برای اجرا روی سیستم کلاستر
روش اصلاح زمان اجرای برنامه ها
راهنمای update job time
نرم افزار LAMMPS 
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار LAMMPS 
نرم افزار Quantom Espresso
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار Quantom Espresso
نرم افزار Gaussian09
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار Gaussian09
نرم افزار Gaussian16
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار Gaussian16
نرم افزار AIMAll
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار AIMAll
نرم افزار code fluorine exciting
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار code fluorine exciting
نرم افزار Abaqus
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار Abaqus
نرم افزار AnsysFluent
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار AnsysFluent
نرم افزار R 
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار R
نرم افزار COMSOL
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار COMSOL
نرم افزار VASP
راهنمای ارسال Job برای نرم افزار VASP
نرم افزار Matlab راهنمای ارسال Job برای نرم افزار Matlab

تحت نظارت وف ایرانی