رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه ها
       TensorFlow/1.14-Py3.7.4
      TensorFlow/2.14-Py3.10.9
       TensorFlow/2.15-Py3.11.7

 

TensorFlow یک کتابخانه نرم افزاری رایگان و منبع باز برای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است. می توان از آن در طیف وسیعی از وظایف استفاده کرد، اما تمرکز ویژه ای بر آموزش و استنتاج شبکه های عصبی عمیق دارد. این توسط تیم Google Brain برای استفاده داخلی گوگل در تحقیق و تولید توسعه یافته است.

تحت نظارت وف ایرانی