رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه ها
       PyTorch/1.12.1-foss-2022a-CUDA-11.7.0
       PyTorch/2.1-An23.03-CUDA-11.7.0
       PyTorch/2.1-An23.09-CUDA-11.8.0
       PyTorch/2.1.2-foss-2022b

 

PyTorch یک کتابخانه یادگیری ماشینی مبتنی بر کتابخانه Torch است که برای برنامه‌هایی مانند بینایی کامپیوتر و پردازش زبان طبیعی استفاده می‌شود که در ابتدا توسط Meta AI توسعه داده شد و اکنون بخشی از چتر بنیاد لینوکس است. این کتابخانه به عنوان یکی از دو کتابخانه محبوب یادگیری ماشین در کنار TensorFlow شناخته می شود که نرم افزار رایگان و منبع باز منتشر شده تحت مجوز اصلاح شده BSD را ارائه می دهد. اگرچه رابط Python صیقلی‌تر است و تمرکز اصلی توسعه است، PyTorch یک رابط C++ نیز دارد.

تحت نظارت وف ایرانی