رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه 5.0.0

 

DL_POLY یک نرم‌افزار شبیه‌سازی دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) است که در آزمایشگاه Daresbury توسط I.T. تودوروف، دبلیو اسمیت، ا.م. النا و دیگران توسعه داده شده است.

تحت نظارت وف ایرانی