رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه های 1.2.3, 1.2.5

 

AutoDock Vina یک برنامه منبع باز برای انجام اتصال مولکولی است. در ابتدا توسط دکتر اولگ تروت در آزمایشگاه گرافیک مولکولی (در حال حاضر CCSB) در موسسه تحقیقاتی اسکریپس طراحی و اجرا شد.

تحت نظارت وف ایرانی