رفتن به محتوای اصلی
x

 

نسخه 19.10.12

 

AIMAll یک بسته نرم افزاری شیمی کوانتومی با استفاده آسان، دقیق، قابل اعتماد و کارآمد برای انجام تحلیل های جامع، کمی و بصری QTAIM سیستم های مولکولی - با شروع از داده های تابع موج مولکولی است.

تحت نظارت وف ایرانی