رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه 2020

CST Studio Suite  نرم افزاری قدرتمند در زمینه های شبیه سازی عددی میدان های الکترومغناطیسی، طراحی انواع آنتنها و مدارات فرکانس بالا می باشد

تحت نظارت وف ایرانی