رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه XE 2016 و 2020

این نرم افزار کاربردی برای توسعه عملکرد ، افزایش بهره وری و تسهیل مقیاس پذیری برای محاسبات سريع (HPC) و برنامه محاسباتی سنگین  استفاده می شود.

تحت نظارت وف ایرانی