رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه 0.12.6

این نرم افزار برای مقایسه، ادغام، حاشیه نویسی و تخمین دقت یک یا چند فایل GFF استفاده میشود.