رفتن به محتوای اصلی
x

نسخه 90

مخصوص محاسبات عددی گسترش یافت و به مدت نیم قرن است که در زمینه های پیش بینی هواشناسی، آنالیز المان محدود، مکانیک سیالات و .. مورد استفاده قرار می گیرد.

تحت نظارت وف ایرانی