رفتن به محتوای اصلی
x
 
 
 
 
 
راهنما سایت مرکز ملی ابررایانش شیخ بهایی
-----------------------

در جهت بهبود خدمات به کاربران و تسریع فرایند تخصیص منابع مورد نیاز، کاربران میتوانند

در خواست های خود را، از منوی درخواست سرویس پیگیری نمایند

-----------------------

گروه نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی