رفتن به محتوای اصلی
x

سایر کاربران

 
 
 

کاربران خارج از دانشگاه می توانند درخواست خود را از طریق سامانه سجا به نشانی  https://saja.iut.ac.ir  ارسال نمایند.

به منظور ثبت درخواست سرویس های VPS و کلاستر پردازشی در سامانه سجا،  این لینک راهنما را مطالعه نمایید.

همچنین جهت اطلاع از سرویس های فعال و مشخصات پردازشی سرویس ها، صفحه توان پردازشی سیستم ها را مشاهده نمایید.

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی